การรับทำบัญชี
  การตรวจสอบบัญชี
  ให้คำปรึกษาด้านการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
  การวางระบบบัญชี
  คำถามที่พบบ่อย
 
 
 
 
 
     
  เกร็ดความรู้  
     
 
  การยื่นงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์มีผลบังคับใช้แล้ว  
 
     
   
 
 
สถิติผู้เข้าชม
9   1   5   6   2
 
 
  หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการขึ้นทะเบียน E-Filling
 
 
 
   
  ขั้นตอนการขึ้นทะเบียน E-Filling  
  Update : Jan 13, 2016
   
   
 
   
 
   
   
  ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  ผู้เข้าชม : 993 ท่าน
  เอกสารประกอบ
   
     ขั้นตอนการขึ้นทะเบียน E-Filling.pdf
   
 
 
 
 
 
   
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
 
กรมสรรพากรชี้แจงประเด็นความเสี่ยงจากการตรวจแนะน าด้านภาษีอากรผ่านส านักงานบัญชี เพื่อการเสียภาษีที่สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง
 
กฎหมายบ้านหลังแรก
 
มาตรการบัญชีชุดเดียว การยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ SMEs
 
กฎหมายหลักค้ำประกันธุรกิจการค้า
 
กรมสรรพากรขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม จากร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 7 ต่อไปอีก
   
 
 
 
 
         
Webmaster : zomporstudio.com © 2014 S.A.T.Accountant Co., Ltd., all rights reserved.