การรับทำบัญชี
  การตรวจสอบบัญชี
  ให้คำปรึกษาด้านการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
  การวางระบบบัญชี
  คำถามที่พบบ่อย
 
 
 
 
 
     
  เกร็ดความรู้  
     
 
  การยื่นงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์มีผลบังคับใช้แล้ว  
 
     
   
 
 
สถิติผู้เข้าชม
9   1   5   5   7
 
 
  หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ มาตรการบัญชีชุดเดียว การยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ SMEs
 
 
 
   
  มาตรการบัญชีชุดเดียว การยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ SMEs  
  Update : Jan 13, 2016
   
   
 
   
 
   
   
  ที่มา : กรมสรรพากร
  ผู้เข้าชม : 1774 ท่าน
  เอกสารประกอบ
   
     พรก.ยกเว้น.ppt
   สรุป บัญชีชุดเดียว.jpg
   สรุป พรบ.SMEs.jpg
   
 
 
 
 
 
   
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
 
กรมสรรพากรชี้แจงประเด็นความเสี่ยงจากการตรวจแนะน าด้านภาษีอากรผ่านส านักงานบัญชี เพื่อการเสียภาษีที่สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง
 
กฎหมายบ้านหลังแรก
 
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียน E-Filling
 
กฎหมายหลักค้ำประกันธุรกิจการค้า
 
กรมสรรพากรขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม จากร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 7 ต่อไปอีก
   
 
 
 
 
         
Webmaster : zomporstudio.com © 2014 S.A.T.Accountant Co., Ltd., all rights reserved.