การรับทำบัญชี
  การตรวจสอบบัญชี
  ให้คำปรึกษาด้านการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
  การวางระบบบัญชี
  คำถามที่พบบ่อย
 
 
 
 
 
     
  เกร็ดความรู้  
     
 
  การยื่นงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์มีผลบังคับใช้แล้ว  
 
     
   
 
 
สถิติผู้เข้าชม
9   1   5   5   4
 
 
  หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ กฎหมายหลักค้ำประกันธุรกิจการค้า
 
 
 
   
  กฎหมายหลักค้ำประกันธุรกิจการค้า  
  Update : Jan 13, 2016
   
   
 
   
 
   
   
  ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  ผู้เข้าชม : 1245 ท่าน
  เอกสารประกอบ
   
     เรียนรู้ไปด้วยกัน...กับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ.pdf
   สาระสำคัญกฎหมายหลักประกันธุรกิจการค้า.pdf
   พรบ.กฎหมายหลักประกันธุรกิจการค้า.pdf
   กฎหมายหลักประกันธุรกิจ.pdf
   
 
 
 
 
 
   
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
 
กรมสรรพากรชี้แจงประเด็นความเสี่ยงจากการตรวจแนะน าด้านภาษีอากรผ่านส านักงานบัญชี เพื่อการเสียภาษีที่สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง
 
กฎหมายบ้านหลังแรก
 
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียน E-Filling
 
มาตรการบัญชีชุดเดียว การยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ SMEs
 
กรมสรรพากรขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม จากร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 7 ต่อไปอีก
   
 
 
 
 
         
Webmaster : zomporstudio.com © 2014 S.A.T.Accountant Co., Ltd., all rights reserved.