การรับทำบัญชี
  การตรวจสอบบัญชี
  ให้คำปรึกษาด้านการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
  การวางระบบบัญชี
  คำถามที่พบบ่อย
 
 
 
 
 
     
  เกร็ดความรู้  
     
 
  การยื่นงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์มีผลบังคับใช้แล้ว  
 
     
   
 
 
สถิติผู้เข้าชม
9   1   5   6   0
 
 
  หน้าแรก เกี่ยวกับเรา  
 
 
 
   
  บริษัท เอส.เอ.ที.แอ็คเคาน์แท็นท์ จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2545 เลขทะเบียนนิติบุคคล 065545000334 โดยมี นางอัมพร ศรีหนูสุด เป็นกรรมการผู้จัดการ มีประสบการณ์ด้านการจัดทำบัญชีมากกว่า 20 ปี พร้อมด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการบัญชี
   
  S มาจากคำว่า "SYSTEM" แปลว่า ระบบ
   
  A มาจากคำว่า "ACCOUNTING" แปลว่า บัญชี
   
  T มาจากคำว่า "TAX" แปลว่า ภาษีอากร
   
  จากที่มาของชื่อบริษัท เราเชื่อมั่นว่าการให้บริการของเราสามารถให้คำแนะนำเรื่องระบบบัญชี ระบบเอกสาร และการควบคุมภายในที่ดี เข้าใจได้ง่ายและสามารถปฏิบัติงานได้จริง รวมทั้งการวางแผนที่ดีเพื่อให้ได้มาซึ่งบัญชี บริหาร การเงิน และภาษีอย่างถูกต้องครบถ้วน
   
 
 
 
 
         
Webmaster : zomporstudio.com © 2014 S.A.T.Accountant Co., Ltd., all rights reserved.